0933 092 478
Trusted Partner - Reliable Solution!
Hệ thống thu hồi - Chiết nạp He, Ar, N2O

  Hệ thống chuyên dùng chiết nạp các khí hiếm Helium, khí trơ Argon, khí cười N2O từ các chai lớn sang chai nhỏ với áp suất lên đến 300bar cũng như thu hồi các khí này còn lại trong chai khi khách hàng hoàn trả, với khả năng thu hồi tới mức thấp nhất (2bar) giúp tiết kiệm chi phí nạp sạc các loại khí này.
  Tag:
  Bo cong thuong
  Information security policy |
  dathongbao
  Business license number : 0306320374 Dated : 28/11/2008 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
  Representative : Mr. NGUYỄN VĂN HƯNG