0933 092 478

Khí công nghiệp , LNG, LCNG

CFC Vietnam là nhà cung cấp thiết bị uy tín hàng đầu cho ngành khí công nghiệp, LNG, LCNG với các thiết bị được nhập khẩu từ Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Ý, Ấn Độ. CFC Vietnam cung cấp bồn chứa, bơm, van, dàn hóa hơi, máy phân tích
VRV - Bồn chứa khí hóa lỏng

VRV - Bồn chứa khí hóa lỏng

CFC Vietnam là đại diện độc quyền của VRV - Italia cung ...
Cryostar – Cryogenic Pump

Cryostar – Cryogenic Pump

Whether you are a new customer browsing for a gas bottle or an ...
Cryogas – Cryogenic  Vaporizer

Cryogas – Cryogenic Vaporizer

Whether you are a new customer browsing for a gas bottle or an ...


Bo cong thuong
Information security policy |
dathongbao
Business license number : 0306320374 Dated : 28/11/2008 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
Representative : Mr. NGUYỄN VĂN HƯNG