0933 092 478

VRV - Bồn chứa khí hóa lỏng

CFC Vietnam là đại diện độc quyền của VRV - Italia cung cấp các loại bồn chứa khí hóa lòng cho thị trường Việt Nam: bồn chứa cố định, xe bồn, ISO Container. CFC Vietnam là nhà phân phối đáng tin cậy cho các công ty khí công nghiệp tại Việt Nam
ISO Containers / Ulysses

ISO Containers / Ulysses

Product Code : 17
ISO Containers / Ulysses

ISO Containers / Ulysses

Product Code : 16
Cryo Cylinders

Cryo Cylinders

Product Code : 15
Offshore ISO containers

Offshore ISO containers

Product Code : 19
VRV - CRYOGENIC TANK

VRV - CRYOGENIC TANK

Product Code : 12


Bo cong thuong
Information security policy |
dathongbao
Business license number : 0306320374 Dated : 28/11/2008 by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City
Representative : Mr. NGUYỄN VĂN HƯNG